METRUK BİNA YIKIMI İLE İLGİLİ İLAN

metrukbina2

 

17 Ocak 2022 - Pazartesi

_________________________________

ULUBEY İLÇESİNDE YIKILACAK METRUK YAPILARIN LİSTESİ YAYINLANMIŞTIR.

       Ulubey İlçesi Emniyet Amirliğinin yazısına istinaden aşağıda listede bulunan yapılar  Metruk Bina ilan edilmiştir.

Metruk yapılar hakkında 10.07.2019 Temmuz 30827 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 7181 nolu Kanunun Madde 12. sinde "3194 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." denilmektir.

Bu kanun maddesine binaen aşağıdaki adreslerde bulunan metruk yapıların can ve mal kaybını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin yasal sorumluluk gereği ivedilikle tarafınızdan alınarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmeniz ve Belediyemize bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde 3194 sayılı Kanun'un 39.maddesine''...Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir'' istinaden yıkım işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu 'nun 39. Maddesine göre İdaremiz tarafından yapılacak ve masraflar %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği ihtaren tebliğ olunur.

            Metruk Bina Listesi:

1-Çatallı Mahallesi Çuhadaroğlu Sokak 127 ada 5 Parsel

2-Gündüzlü Mahallesi Gündüzlü Caddesi 6 ada 36 parsel 48 kapı no

3-Çatallı Mahallesi 122 ada 7 parsel no:37