ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN DUYURULUR

arac satis ihalesi

 27 Mayıs 2022 - Cuma | Ulubey Belediye Başkanlığı | Fen İşleri Müdürlüğü

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan 5 (Beş) adet Araç hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Ulubey Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 06.06.2022 – Pazartesi Günü, Aşağıdaki tabloda belirtilen saatler                                                                      
2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Çatallı Mahallesi Milli Egemenlik Meydanı No:21-2 Belediye Hizmet Binası  Ulubey/ORDU                                                                                                             

3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü
4) İhale şartnameleri: Ulubey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- İhale Birimi Çatallı Mahallesi Milli Egemenlik Meydanı 21-2  adresinden temin edilebilir.
Tel: 0452 861 30 18
5) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1-Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
d) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
6) Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz..
7) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

SIRA

ARAÇ ADI

MODEL

MOTOR GÜCÜ

RENK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

MUHAMMEN BEDEL

TARİH VE SAAT

1

HYUNDAİ SANTA FE 2.0 GRDİ

2004

92,6kw

SİYAH GRİ

3.600,00TL

120.000,00TL

06.06.2022

10:00

2

FORD TRANSİT 12M

1996

73,5kw

MAVİ(GECE)

1.350,00TL

45.000,00TL

06.06.2022

10:15

3

TOYOTA HILUX 4X4

1997

73,5kw

GRİ

2.700,00TL

90.000,00TL

06.06.2022

10:30

4

OPEL VECTRA-C

2004

74kw

GRİ

3.450,00TL

115.000,00TL

06.06.2022

10:45

5

NISSAN PCIK UP 4X4 COUNTRY

2005

133kw

SİYAH

4.200,00TL

140.000,00TL

06.06.2022

11:00